הדרך הקלה, המהירה והבטוחה ביותר להגשת טקסט אקדמי איכותי ומושלם!

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

מה ההבדל בין הבחנה לאבחנה? בין הזכרה לאזכרה ודומות להן?

המילים הבחנה, הזכרה, הבטחה ודומותיהן שייכות למשקל הַפְעָלָה שהוא שם הפעולה של בניין הפעיל.

המילים אבחנה, אזכרה ואבטחה ודומותיהן שייכות למשקל אַפְעָלָה. הן נוצרו ככל הנראה בהשפעת השפה הארמית.

בלשון חז"ל לא היה הבדל משמעות בין הצורות באל"ף לצורות בה"א, והן משקפות לעיתים טיפוסי לשון שונים. לדוגמה, הצורה הבדלה אופיינית לעברית בתלמוד הבבלי, ואילו הצורה אבדלה אופיינית לעברית בתלמוד הירושלמי.

בחלוף הזמן נוצרו בשמות אחדים הבדלי משמעות בין הצורה בה"א לצורה באל"ף. להלן כמה מילים כאלה, משמעויותיהן ומשפטים לדוגמה.

הזכרה לעומת אזכרה

הזכרה – ציון שמו של מישהו או של משהו בקצרה או בדרך אגב; הפעולה של מי שמזכיר משהו.

אזכרה – טקס לזכרו של אדם שנפטר.

דוגמאות:

 • הזכרת שמו של המקור נאסרה על-ידי הצנזורה.
 • הזכרה חוזרת של עניינים בסדר כיאסטי שכיחה גם במשנה.
 • הצופה בחברה הישראלית, מתוך התעניינות ביחסה הישיר לשכול, ימצא הקפדה בלתי מעורערת על אופי יום הזיכרון או המנהג הרווח להקדים אירועי אזכרה, או לפחות פרקי אזכרה, לאירועים חגיגיים הקשורים בתולדות המדינה.

הזעקה לעומת אזעקה

הזעקה – קריאה למישהו בדחיפות כדי שיעזור לו בשעת סכנה, בשעת חירום וכדומה.

אזעקה – צליל, צלצול וכו', שמשמיעים כדי להזהיר מפני סכנה.

דוגמאות:

 • הסיפור כתוב בסגנון עצור, ללא הטחת דברים 'כלפי מעלה' ללא הזעקת הזולת שישתתף בצער.
 • השימוש בטלפון מומלץ לקשישים לצורך הזעקת עזרה בעת חירום, לצורך קיום קשר שוטף עם בני משפחה וידידים, לצורך הזמנת שירותים שוטפים ולצורך קבלת מידע.
 • שיטות אזעקה רגילות – מכשירי ביפר, אביזרי אור וכדומה – נמצאות בשימוש רחב במוסדות סיעוד ובתי חולים.

הסדרה לעומת אסדרה

הסדרה – ארגון, עריכה, הנהגה או קביעה של משהו בצורה שיטתית ומסודרת.

אסדרה – רגולציה = הבאה לכלל התאמה עם מערכת כללית.

דוגמאות:

 • משבר המים בישראל אינו נובע ממחסור פיזי ולא מבצורת חריגה, אלא יש לראותו כבעיה של הסדרה ציבורית של משק המים.
 • רגולציה עצמית היא שיטת אסדרה (רגולציה) שבה המפוקחים שותפים להליך הפיקוח, ההסדרה והאכיפה המוטלות עליהם באופן מסורתי בידי המדינה בלבד.

הבחנה לעומת אבחנה

הבחנה – הבדלה בין דבר לדבר.

אבחנה – דיאגנוזה, קביעת טיבה של מחלה על יסוד תסמיניה ונסיבות הופעתה באמצעות רִאיון החולה וקיום בדיקות שונות.

דוגמאות:

 • ההבחנה בין "חינוך" ל"אינדוקטרינציה" רלוונטית לשאלות הקשורות בתכניות לימודים ובעניינים מתודולוגיים.
 • ברוב המקרים מתמשכת המחלה לאורך שנים רבות, ובהן יש לכלול את התקופה שבה טרם ניתן לקבוע אבחנה כיוון שהליקויים הם עדיין קלים או סמויים והחולה ממשיך לתפקד לכאורה כרגיל בחיי יומיום.

הבטחה לעומת אבטחה

הבטחה – התחייבות לעשות דבר-מה או להימנע מעשייתו.

אבטחה – נקיטת אמצעי הגנה על אנשים, על רכוש, על מידע וכו' מפני התקפה, גניבה או פגיעה.

דוגמאות:

 • לא כל הבטחה יוצרת התחייבות שכן דרכו של אדם הוא בדיבורים, ואין להיתפס בכל פליטת פה.
 • הפרלמנט אישר את התכנית והשלב הראשון הושלם ב-1958, עם הקמתו של סכר אבטחה על האי.

חשוב לציין כי גם בעברית בת ימינו יש מקרים שבהם שתי הצורות (בה"א ובאל"ף) משמשות ללא הבחנה, כלומר באותה משמעות.

למשל:

הפליה ואפליה
הזהרה ואזהרה
הרגעה וארגעה
השליה ואשליה
הונאה ואונאה
המצאה ואמצאה
התראה ואתראה.

עם זאת אנשי לשון רבים קוראים לכותבים להשתמש בצורות במשקל 'הפעלה' שהוא המשקל העברי המקורי, ולא במשקל 'אפעלה' שמושפע כאמור מן הארמית.

5 מחשבות על “מה ההבדל בין הבחנה לאבחנה? בין הזכרה לאזכרה ודומות להן?”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית located at אדם - גבע בנימין , ישראל, ישראל . Reviewed by 95 customers rated: 5 / 5
דילוג לתוכן