הדרך הקלה, המהירה והבטוחה ביותר להגשת טקסט אקדמי איכותי ומושלם!

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

סגנון הכתיבה הרצוי של טקסט אקדמי

סגנון הכתיבה האקדמית שונה מהסגנון הספרותי בגלל הצורך להקפיד על בהירות הטקסט, על הדיוק, על התמציתיות ועל הגישה המקצועית.

לפניך 13 טיפים לשיפור סגנון הכתיבה האקדמית שלך:

1 # יש להשתמש במילה המדויקת ביותר לתיאור תופעה או מושג מסוים. ודא שהנך משתמש במונחים לפי המשמעות המילונית או המקצועית שלהם. למשל, אל תשתמש במילה "מרגיש" כאשר הכוונה היא ל"חושב" או "מאמין".

2 # חשוב להקפיד על כתיבה תמציתית ולא להרבות במלל שלא מוסיף אלא רק ל"נפח" הטקסט.

3 # הימנע משימוש במילים ובקיצורים האלה ודומיהם: וכדומה, ועוד, וכיו"ב, וכו'. משמעות הביטויים מעורפלת, והקורא אינו יודע אילו מילים ומושגים עשויים להיכלל ברשימה המצוינת.

במקום: "בסבל אין הכוונה רק לכאב אלא גם לפחד, ללחץ, למצוקה וכו'"

עדיף לכתוב: "בסבל אין הכוונה רק לכאב אלא גם לפחד, ללחץ ולמצוקה."

4 # בטקסט הכתוב בשפה העברית, יש להשתמש בביטויים בעברית ולא במילים לועזיות. אם אין לביטוי תרגום מדויק לעברית, אפשר להשתמש בביטוי הלועזי. כאשר המשמעות המדויקת של המונח בעברית לא ברורה, מומלץ לציין בסוגריים את המונח המקורי בלועזית.

למשל, "לפי החוקרים, ישנן ארבע מגמות-על (mega-trends) המעצבות את פני ההווה."

5 # כאשר משתמשים בהשוואה במילה "בין", חשוב לעשות זאת בעבור שני חלקי ההשוואה כדי להבהיר בין מי או מה נערכת ההשוואה.

למשל, במקום לכתוב "שוויון בין גברים ונשים" עדיף לכתוב "בין גברים לבין נשים" כדי שחלקי ההשוואה יהיו ברורים.

6 # הימנע מהאנשה. טבלה וגרף אינם עורכים השוואות אלא המחבר עושה זאת. כמו כן ניסוי אינו "מנסה להראות".

למשל, במקום לכתוב "המחקר מתאר…" עדיף לכתוב "במחקר מתואר/נבדק…"

7 # השימוש במליצות, כגון "הגיבור רשם דף מזהיר בהיסטוריה" הוא מיותר ובלתי הולם. הוא מעכב את שטף ההרצאה ומכביד על הקורא. יש לחתור לכתיבה בהירה, פשוטה ונטולת מליצות ולהימנע מסגנון פשטני ומנופח זה.

8 # בכתיבה אקדמית אין להשתמש בסלנג, גם לא במירכאות.

9 # אין להשתמש בקביעות מוחלטות, כגון "אין ספק" או "ידוע לכול".

10 # אין לקבוע שהדוגמה שנתת מעניינת / מובהקת / רלוונטית / מצוינת.

11 # אין להשתמש במילים שמלמדות על עמדה חד-צדדית לנושא. למשל, להתייחס ל"תעמולה" של צד אחד לעומת "הסברה" של צד אחר.

12 # אין להביע רגשות דוגמת "לדאבוני חלה התדרדרות במצבם הכלכלי."

13 # הימנע משימוש יתר במילה "עובדה": "זו עובדה ש…".

במקום: "זאת למרות העובדה שיותר מינים הוגדרו בעשור האחרון מאשר בכל תקופה אחרת."

עדיף לכתוב: "זאת אף שיותר מינים הוגדרו בעשור האחרון מאשר בכל תקופה אחרת."

עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית located at אדם - גבע בנימין , ישראל, ישראל . Reviewed by 95 customers rated: 5 / 5