הדרך הקלה, המהירה והבטוחה ביותר להגשת טקסט אקדמי איכותי ומושלם!

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

לוחות ואיורים בעבודה האקדמית בשיטת MLA

המטרה של הוספת חומרים חזותיים לטקסט האקדמי היא לעזור לקורא להבין את המידע שיש בחלק מסוים של הטקסט ובכך גם את הנושא בכללותו.

כותבי הטקסט יכולים להטמיע כמה סוגים של עזרים חזותיים: טבלאות, איורים, גרפים, תרשימים, תמונות, שרטוטים, מפות, ציונים מוזיקליים, או, למסמכים שמיועדים לקריאה אלקטרונית, יישומי אודיו ווידיאו.

בפוסט זה פירוט של כמה עקרונות וכללים חשובים הנוגעים להכנסת עזרים חזותיים לטקסט האקדמי לפי סגנון הציטוט הביבליוגרפי ה-MLA, המשמש בכתיבת טקסטים אקדמיים ובציטוט מקורות במדעי הרוח.

כללי

1# מידע שאינו מופיע בצורה טקסטואלית בגוף העבודה האקדמית, חייב להיות מעוצב ומתויג כלוח או כאיור.

2# כדאי להימנע משימוש בטבלאות, בגרפים או בתרשימים חסרי טעם, כלומר אם הללו אינם מוסיפים מידע חדש או תורמים להבנת המידע החשוב שבגוף הטקסט, יש להשאיר אותם מחוץ לטקסט.

3# יש למקם לוחות ואיורים קרוב ככל האפשר לטקסט שהם קשורים אליו.

4# תוכן הלוחות והאיורים צריך להיות ברור ופשוט. לוח או איור שיש בו יותר מדי מידע, עלול לבלבל.

5# יש להימנע משימוש בקיצורים בלוחות ובאיורים, אבל אם חייבים להוסיפם, ודאו כי הם ברורים וקלים להבנה.

6# כל לוח ואיור צריך להיות ממורכז בעמוד.

לוח

1# יש לכתוב כותרת ללוח ולמספר אותו (למשל, לוח 1).

2# תווית הלוח, מספרו והכותרת מופיעים מעל ללוח ומיושרים לימין.

3# ציון מקור הלוח והערות מופיעים מתחת ללוח ומיושרים לימין.

איור

1# תמונות, גרפים, מפות או תרשימים צריכים להיקרא "איור", ויש להוסיף לו מספר (למשל, איור 1).

2# התווית, המספר, הכותרת והמקור (אם יש בכלל) של האיור מופיעים מתחתיו. הם מיושרים לימין וכתובים בטקסט רצוף ולא בצורה של אלמנט אחד בכל שורה.

אופן ההפניה ללוח ולאיור בגוף הטקסט

חייבים להתייחס ולהפנות לכל לוח או איור בגוף הטקסט ובאופן מדויק וברור כך: (ראה לוח 2) או (ראה איור 5).

להלן דוגמה ללוח בסגנון MLA:

לוח 1

סטטיסטיקה תיאורית לשאלה 2 "האם הקרנת וידאו מניעה אותך ללמוד טוב יותר בכיתה?"

טבלה בסגנון MLA

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!

כבר סיימת לכתוב את הדוקטורט? מתקרב לרגע ההגשה? רוצה למנוע הורדת נקודות קריטיות בהערכת הדוקטורט על ידי השופטים?

אם כן, לחץ כאן

עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית located at אדם - גבע בנימין , ישראל, ישראל . Reviewed by 95 customers rated: 5 / 5
דילוג לתוכן