הדרך הקלה, המהירה והבטוחה ביותר להגשת טקסט אקדמי איכותי ומושלם!

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

יו"ד עיצורית: מתי י' אחת ומתי שתיים?

יו"ד עיצורית היא האות יו"ד כשהיא לא משמשת תנועה/אם קריאה אלא הוגים אותה עצמה (בצליל Y). לפעמים יש לכתוב אותה פעם אחת, ולפעמים היא נכתבת פעמיים ברצף בתוך המילה.

מתי כך ומתי כך?

הנה הכללים ודוגמאות:

 

יו"ד עיצורית בראש המילה

כותבים יו"ד אחת. למשל: יכולת, ילקוט, יתום.

כך גם היו"ד שבאה אחרי אותיות השימוש (מש"ה וכל"ב). למשל: הישיש, וישראל, כיריב, מיריד, שיצוף, בינקות, ליֶקב (שימו לב! בשם הפועל כופלים את היו"ד אחרי הלמ"ד. למשל: ליָירט, לייצא, ליישב).

 

דוגמאות מטקסטים אקדמיים:

  • על פי תיאוריית ההתקשרות, ילדים בונים מינקות מודלי עבודה פנימיים על דמויות ההתקשרות שלהם ועל עצמם.
  • הגרמנים נהנו מנגישות טובה מאוד למידע על הפרטיזנים, כנראה הודות לסוכניהם ביערות וליכולתם ליירט ולפענח את שידורי האלחוט של הפרטיזנים.

 

יו"ד עיצורית בתוך המילה

כופלים את היו"ד אם אין לפניה או אחריה אם קריאה. למשל: סובייטי, עניין, אובייקטיבי, תייר (תַּיָּר), התיישבות; קריית-, בעיית-, בעייתי; יופייך (יָפְיְךָ, יָפְיֵךְ), אופייה (אָפְיָהּ); עדיין, ידיים, אופַניים, שמיים, דברייך (דְּבָרַיִךְ), עלייך (עָלַיִךְ); מייסר, תייצר, ליישר, התקיים, מדומיין, הייתה.

שימו לב! אין כופלים את היו"ד אם הכפלתה תיצור רצף של יותר משתי יו"דים. למשל: ייצג (יְיַצג, ולא יייצג); יירה (יִיָּרֶה, ולא ייירה).

 

דוגמאות מטקסטים אקדמיים:

  • תהליכי ג'נטריפיקציה מתרחשים גם במקרה של התיישבות של קבוצות אוכלוסייה חזקות בערי הפריפריה ממניעים אידאולוגיים.
  • בשנה האחרונה נעשתה בעיית האשראי החקלאי אקטואלית ביותר ותובעת פתרון דחוף.

 

יו"ד עיצורית ליד אם קריאה

אין כופלים את היו"ד. למשל: קריה, בעיה, ראיה (רְאָיָה); עוין, דיון; אופיו (אָפְיוֹ), ביטויה (בִּטּוּיָהּ); חיה (חַיָּה), היה, יחיה (יִחְיֶה, יְחַיֶּה), החיה (הֶחֱיָה), החיו; מסוים, מצוין, גילויו (=גִּלּוּיוֹ, אבל גילוייו=גִּלּוּיָיו).

שימו לב! צייר (צִיֵּר), ראייה (רְאִיָּה), ראיית- (רְאִיַּת-), עירייה, עיריית-, היסטוריים, דמוגרפיים. בדוגמאות האלה ודומותיהן היו"ד העיצורית [השנייה] אינה נכפלת בגלל סמיכותה לאם קריאה. היו"ד הראשונה מציינת את התנועה i.

יוצא מן הכלל: המילים במשקל פַּיִל, שבהן אין כופלים את היו"ד (ואף אין מציינים ביו"ד את התנועה i). למשל: בית, דיג (דַּיִג), שיט (שַׁיִט), גיס (גַּיִס), ליל, מים, וגם כשמצורפת להם הסופית -ה: הביתה, לילה. אבל: בריבוי גייסות, תיישים (גְּיָסוֹת, תְּיָשִׁים).

 

דוגמאות מטקסטים אקדמיים:

  • בשנים האחרונות מחקרים פיזיולוגיים נוירו-פסיכולוגיים ופסיכו-פיזיים מצביעים על קיומן של שתי מערכות ראייה.
  • לעתים החוק עצמו קובע שאין להרשיע נאשם רק על סמך ראיה אחת.

 

יו"ד עיצורית בסוף המילה

אין כופלים את היו"ד. למשל: גילוי, מצוי, גוי, נוי; הווי, מתי, אולי, די, הרי, ודאי, חשמַלאי.

יוצא מן הכלל: היו"ד בסיומת ay המציינת כינוי מדבר. למשל: עליי, בניי, ילדיי, אבל לא לאחר יו"ד עיצורית אחרת, כגון סיכויי (סִכּוּיַי). כן תוכפל היו"ד במילים לועזיות אם אין לפניה אם קריאה, כגון ספּריי (spray), היי־טק.

 

דוגמאות מטקסטים אקדמיים:

  • מאמר זה בוחן את היחסים בין טקסטים של משוררים עברים כמימוש פואטי של גילוי עריות ברמה הלשונית והתמטית כאחד.
  • אפילו בשנת 2000, שהייתה שנת צמיחה מהירה, התרכזה הגאות הכלכלית בכמה ענפי היי-טק וחברות הזנק ולא הקיפה את כל ענפי המשק.

רוצים לקבל טיפים נוספים לכתיבה נכונה של הטקסט האקדמי שלכם?

היכנסו לכאן וקבלו אוסף עשיר של טיפים לשוניים לכתיבה נכונה, שימנעו הורדת נקודות חשובות בהערכת עבודתכם או צרו קשר עם עלי דפנה

 

עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית located at אדם - גבע בנימין , ישראל, ישראל . Reviewed by 95 customers rated: 5 / 5